• מי שנכנס לשלוח פניית תיוג שיהיה לו רשימה נפתחת של התיוגים
    מומלץ לפי צבע פתוח סגור אצלו או לפי שעות וכדו'
    זה ישפר מאד את יעילות התיוג ולכאורה בהשקעה קטנה יחסית

    וכן, אני יודע שיש הצעות דומות במערכת ההצבעות

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: