• ב"ה.

  לפעמים אני שולח בקשה לפתיחת פורום שבנוי עם מערכת NodeBB, ואז אני צריך לשלוח עוד פנייה, לביטול בדיקת הרובוט בקובץ מסויים, כדי שהפורום יעבוד בצורה מלאה בנטפרי.
  לפעמים אני שולח פנייה לפתיחת פורום שבנוי עם מערכת phpBB, ואז אני צריך לשלוח פנייה נוספת, כדי לבטל את בדיקת בתמונות באימות ה-captcha ("אני לא רובוט").
  ויש עוד דוגמאות, שאני כבר לא זוכר מהן.


  הצעתי היא:
  אפשרות של סימון סוג המערכת שבה בנוי האתר באופן ידני על ידי הבודקים / באופן אוטומטי.
  כאשר אתר מסומן כאתר שבנוי עם מערכת NodeBB, בדיקת הרובוט תתבטל בקובץ המדובר.
  כאשר אתר מסומן כאתר שבנוי עם מערכת phpBB, בדיקת התמונות בקובץ שמחזיר את תמונות ה- captcha תתבטל.


  במה שקשור לזיהוי אוטומטי, אפשר להיעזר בזה.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: