• tunbotunbo לפני יומיים
  למה ההודעה של נטפרי "בדקנו ויש כאן תכנים לא ראויים"
  והרי כמו שהסבירו כאן.
  הרי הנכון הוא
  "לפי הוראת הרב צריך לחסום"

  0
  וידאלוידאל לפני יומיים
  @tunbo למה להקפיץ?
  בפרט שאין כל קשר לנושא הפוסט

  0
  מאןדהומאןדהו לפני יום
  @tunbo כנראה שאין לנטפרי כוח/יכולת ליצור דף חסימה חדש.


 • (העתקתי לכאן כי אמרו שלא נוגע למקום שבו נכתב)
  מאןדהומאןדהו לפני יום
  @tunbo כנראה שאין לנטפרי כוח/יכולת ליצור דף חסימה חדש.

  וזה היתר לכתוב דברים שאינם נכונים
  "בדקנו"
  אם לא בודקים.?


 • @tunbo
  לא ברור מה אתה רוצה? להטריל?


 • @nigun
  אתה חושב שהוא טועה? תגיד. למה להאשים אותו בהטרלה?
  הוא טוען שאם אתה חוסם אתר בגלל שאתה "לא" יודע מה יש שם או מה ייכתב שם, אל תכתוב "בדקנו ויש כאן תכנים לא ראויים". זה סוג של מוציא שם רע על האתר. עדיף לכתוב נוסח אחר שמתאים למציאות. אם הבנתי אותו נכון.

  אני מסכים איתו, אם כי אני מעדיף כמובן שנטפרי יחסמו אתרים שייתכנו שם דברים לא ראויים, אבל אני מסכים שההודעה צריכה להיות אחרת. אלא אם באמת מצאו דברים לא ראויים בדף זה (בבדיקה אנושית או ע"י הרובוט וכדומה)...


 • אם הרב אמר לנו לחסום זה עדיין נשאר ראוי?


 • @magicode

  @memgd אמר בצורת חסימת אוצר החכמה:

  ... אלא אם באמת מצאו דברים לא ראויים בדף זה (בבדיקה אנושית או ע"י הרובוט וכדומה)...

  אם הרבנים אמרו לחסום אחרי שמצאו תכנים לא ראויים, ברור שאפשר לכתוב כך. אבל אם הרבנים אמרו לחסום כי אין פיקוח מספיק, או קרו כשלונות בעבר באתר זה, זו סיבה מספיקה לחסום אבל לא הופך את התוכן ללא ראוי. ואם הרבנים הורו לחסום בלי לתת סיבה (והם לא חייבים לתת...) גם אז התוכן לא הופך ללא ראוי גם אם זה חייב להיות חסום. הרבנים אמרו גם לחסום כל אתר שלא נבדק עדיין, וזה לא הופך אותם ללא ראויים, גם אם החסימה מוצדקת.
  תוכן הוא לא ראוי כאשר נבדק ונמצא לא ראוי. אני לא משתמש באתר הנ"ל אז אני לא מדבר מידיעה, אבל אני מעיר אם מרשים לי, שלא ראוי לכנות תוכן לא ראוי כל עוד לא הוכח כך.
  כנ"ל אם אדם יעלה תוכן טוב לפייסבוק או לכל פלטפורמה אחרת שחסומה בנטפרי, לא ראוי לכנות אותו תוכן לא ראוי, גם אם חייבים לחסום אותו כי שימוש בפלטפורמה הנ"ל יכול להביא למכשולות או מכל סיבה אחרת ולכן חייבים לחסום.

  כבר כתבתי יותר מדי... אבל זה עניין של סמנטיקה... אני לא חולק על הצורך לחסום אותו, אבל לענ"ד ראוי לנסח את הודעת החסימה כראוי.


 • אגב, אני חושב כך על הודעת החסימה כבר הרבה זמן, אבל לא העליתי את זה, כי הלוואי וענייני סמנטיקה היו הבעיות היחידות שלנו. אם הייתי מקבל ההחלטות בנטפרי הייתי מטפל בזה בעדיפות הכי נמוכה. אבל כשראיתי שמכנים מישהו בשם טרול על כי העיז להעיר, לא התאפקתי מלהגיב.


 • אני דווקא חושב שאם הרב אמר לחסום אז לכתוב בכוונה לא ראוי זה עלול להיות זלזול ברב.
  צריך לכתוב נחסם בגלל שיש פה תוכן אסור.
  לא ראוי נשמע שזה לא למהדרין.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: