'כעת נשלחות התמונות שנשלחו לפני ... ' - מה זה אומר?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: