מי זוכר את הימים שהיית אומר לבזק, "נטפרי" והם היו אומרים, שו הדא???

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: