האם לנתק מכשירים נוספים מהווי פיי בעת הקלטת תעבורה.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: