בדיקה ב019 כמה נשאר בחבילה הסים נמצא בנטסטיק והפלאפונים כשרים?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: