אפליקציית ME לזיהוי מספר, לא עובדת בבלוסטאקס

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: