מאז העדכון האחרון של ווייפרי לטאבלטים הכל השתבש

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: