האם נטפרי חוסמים אפשרות חיבור שולחן עבודה מרחוק?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: