שיפור במערכת הפניות - שמירת הגדרות בלחיצה על אנטר בלבד

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: