יש אפשרות לשלוח פניה בלי צינתוק לטלפון?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: