• קורה לעיתים שלקוח מחליף חיבור, אם משום שעובר לספק אינטרנט אחר, ואם משום שבאותו ספק עצמו הוא החליף סים (או שהעבירו אותו למכונת סינון אחרת), או באניוואר כשהחליף מחשב, וכו'.
  ואז, בתהליך שיוך החיבור לחשבון, החיבור מתווסף כחיבור חדש ונוסף לחשבון (השיוך של החיבור הקודם - אם לא יבטלו אותו ידנית - הוא יבוטל אוטומטית אחרי חודש של חוסר פעילות).
  כפועל יוצא, במידה והוגדרו הגדרות מסויימות על החיבור הקודם שבמקומו בא החיבור החדש, הן כמובן לא יחולו על החיבור החדש (אין הכוונה להגדרות שמוגדרות על כל החשבון, אלא להגדרות שחלו על חיבור בלבד, כדוגמת פרופיל סינון, או מסלול).

  ובכן, ברצוני להציע שבכל שיוך של חיבור, לחשבון שכבר משוייכים אליו חיבור אחד או יותר, תהיה אפשרות לבחור האם החיבור הזה יבוא כחיבור נוסף לחשבון, או במקום חיבור קודם.
  במידה ויבחרו שזה יבוא במקום חיבור קודם, (אם משוייכים לחשבון כמה חיבורים, תהיה אפשרות לבחור במקום איזה חיבור יבוא החיבור החדש), אזי השיוך של החיבור הקודם יבוטל מיידית, והחיבור החדש יקבל אוטומטית את ההגדרות שהיו מוגדרות על החיבור הקודם.


 • @ליכט באמת יהיה מאוד תועלתי.
  אולי אפשר להוסיף גם אפשרות של חיבור נוסף עם אותם הגדרות של החיבור הישן, נפק"מ למי שיש לו גם חיבור קווי וגם נסטיק.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: