• כשרוצים לבטל שיוך של חיבור תחת הגדרות, קהילה מופיעה הודעה שע"מ לבטל את השיוך צריך לפנות לקהילה, אולי אפשר להוסיף גם קישור לפניה כמו באתרים חסומים.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: