יש לי פלאפון של הדרן עם נטפרי.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: