• יש לי צא'ט שנתפח בחולנית חדשה ולא בצד שמאל כמו שאר הצא'ט וזה רושםם לי שגיאה 400 מהא אפשר לעשות להעביר את זה לצד השמאלי כמו לכולם וגם של מי השגיאה של נטפרי או של גוגל?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: