לא מצליח להיכנס לSMS, קשור לנטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: