תכל'ס, נטפרי על שיאומי לצורך וויז, יעבוד?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: