מה קורה עם הנקודות של הסינון שהושבת בחוה"מ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: