מי יכול לשלוח עבורי דחוף לעכשיו קובץ לבדיקה לנטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: