שלם עבור משתמש אחר - מה הענין?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: