האם מישהו יודע איך מורידים סרטון שמאושר מיוטיוב למחשב?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: