האם מערכת הפניות פועלת ביום שישי אחה"צ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: