האם ניתן להכניס סים נטפרי לפלאפון 'מוכשר'?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: