מחיקת מיילים ע''י נטפרי, יתכן?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: