בעיה - לא מצליח להחליף תמונת משתמש ב-Dropbox

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: