תעודת אבטחה כבר מותקנת • תעודת אבטחה כבר מותקנת ובכל זאת לא נותן להיכנס לאתרים מאובטחים.
  יתירה מזאת, עד עכשיו עבד, וכשהעברתי את החיבור לחשבון חדש, מאז -נותן לי שגיאה.
  יכול להיות שזה קשור לתשלום?
  0_1480191163304_2016-11-26_220412.png • אם זה רק אתרים מאובטחים אז כנראה זה לא קשור לתשלום.
  תנסה להסיר ולהתקין את התעודה מחדש.

  ודבר נוסף, תסגור את הדפדפן בזמן התקנת התעודה • @clickone עשיתי כנ"ל ולא עזר.
  הפעלתי מחדש את המחשב. וזה עובד. יכול להיות בצירוף הנ"ל, לך תדע.
  תודה! • @חזק נכון.
  הרבה פעמים אחרי התקנת תעודת האבטחה יש צורך לעשות הפעלה מחדש


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: