האם משתמש יכול לקבל אישור בלנקו להעלות ציבוריות בגוגל דרייב?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: