האם אפשר VPN על מחשב שמחובר לאתרוג


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: