אני מנהל קהילה באנגליה ב"ה ורועה שמפריע לאנשים שפותחים רק דומיין אחד

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: