לאחרונה בעיות עם TeamViewer - "בדוק את החיבור" - עוד מישהו חווה?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: