אני מנסה להוריד קובץ ואופססס, .. נט פרי רוצה ממני שאלמד באותיות קטנות

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: