איך מגדירים שעות פתיחה חלקיות לאתר מסויים?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: