למה אפליקציית ME ואפליקציית BIPIT לא נמצאות בחנות של נטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: