• האם יש למישהו מידע על בעיות קליטה בפרטנר בכניסה למודיעין עילית?
    זה התוצאות של בדיקת מהירות
    בדיקת מהירות
    העלאה זה מהירות שאני רגיל אליה גם מספקים קודמים
    אבל ההורדה מוזרה לי מאד מאד

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: