האם הוחלט לסגור את פורום הדף היומי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: