צבע אדום - צופר קרס, יש תחליף?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: