האם מישהו מזדהה עם ניתוק של VPN מחשבון המשתמש

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: