• הצעה ל @administrators בענין רכישת נקודות.
    נכון להיום ברכישת נקודות זה לוקח זמן עד שיכולים להשתמש בו, עד שמטפלים בהודעה.
    אולי אפשר להוסיף אופציה של רכישה כשהתשלום ירד בסוף החודש מאותה אמצעי תשלום של ה 15 ש"ח, וכמות הנקודות יתוספו מיד (זה גם יחסוך מעובדי נטפרי לטפל בזה כשהכל יהיה אוטומטי).


  • אכן כך.

    זה מתוכנן מראש שזה יהיה כך.

    זה בדרך.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: