• @ליכט אמר בסדר התגיות בהגדרות הסינון:

  ראיתי כאן שלכל אתר יכולים להיות יותר מתגית אחת
  ובכן, איך המערכת תתנהג כאשר תתנגש בסתירה בין שני תגיות, כלומר, אם אתר 'קול חי' (לשם דוגמא) מוגדר גם בתגית 'חדשות' וגם בתגית 'רדיו', ותגית 'חדשות' סגור ותגית 'רדיו' פתוח, האם האתר הנ"ל ייפתח או לא?
  האם גם בתגיות יש משמעות לסדר הרשימה, והראשונים ברשימה עדיפים יותר (כמו ברשימת הכתובות)?
  כלומר, אם 'חדשות' יופיע ברשימת התגיות לפני 'רדיו' זה יהיה סגור, ואם להיפך זה יהיה פתוח?

  @נטפריס אמר בסדר התגיות בהגדרות הסינון:

  א. לפי מנין (כמה תגיות "אוסרות" וכמה "מתירות")
  ב. בבמקרה "תיקו" לפי הסדר כמו באתרים לפי הגדרת הברירת מחדל ("סגור הכל חוץ מ" או להפך).

  מי מתנדב להוסיף את הנתון הזה כאן (רציתי להוסיף בעצמי, אך לא הצלחתי כרגע לנסח א"ז בצורה נכונה).


 • הוספתי
  מוזמנים לערוך ולתקן

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: