מחשב מסונן עם תוכנת נתיב, האם יעבוד על רשת נטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: