@שלוימי פורום זה עוסק בנטפרי. תפנה לאחד הפורומים המופיעים בלשונית בצד שמאל.