כרגע אין לי אינטרנט, בנדל בזק אייס, אגב, אייך משיגים אותם ? טלפון * 3913 מגיע למקום אחר, למי יש טלפון שלהם ?