סינון קובץ פלאש-האם יש פתרון בדרך?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: