בדיקה ב019 כמה נפח גלישה נשאר ללא SMS


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: