• @administrators שאלו אותי האם אפשר להשתמש בגוגל גרופס. אני לא יודע איך עובד כלל וכלל. אבל אומרים לי שא''א להצטרף לקבוצה
  הוא שואל האם אחרי שהוא יצטרף דרך אחרת יוכל לקבל או להיכנס לתוכן?


 • גם אני מצטרף לשאלה
  אני ניסתי לבקש שיצרפו אותי דרך גוי של אינטרנט השאלה אם יש דרך קלה יותר

 • נקיפדיה

  @frize37 אמר בGOOGLE GROUPS:

  @administrators שאלו אותי האם אפשר להשתמש בגוגל גרופס. אני לא יודע איך עובד כלל וכלל. אבל אומרים לי שא''א להצטרף לקבוצה
  הוא שואל האם אחרי שהוא יצטרף דרך אחרת יוכל לקבל או להיכנס לתוכן?

  אני מקבל רק הודעות אימייל שמשוטפות לקבוצה.

  אין אפשרות לגשת לחומר מכיוון אחר


 • @administrators @beri-zip @frize37 @משה-זוכמיר
  אני מנהל כמה רשימות תפוצה בגוגל גרופס! אם יודעים להגדיר את זה נכון בהגדרות הראשוניות, אז באמת צריך בהתחלה לשבת עם חיבור לא הכי מסונן..... (אני עשיתי את זה דרך שליטה מרחוק על מחשב של קרוב משפחה....) אבל ברגע שפתחת קבוצה אין שום בעיה לעשות הכל במייל בלבד!
  לשלוח הודעה לקבוצה שזו בעצם התפוצה ניתן דרך המייל (מכתובת עם הרשאות מתאימות) לכתובת המייל של הקבוצה כפי שהוגדרה בשעת ההקמה של הקבוצה.
  גם למצטרפים לקבוצה אין שום בעיה להצטרף על ידי מייל בלבד!, שולחים מייל לכתובת רישום אוטומטית שהיא בעצם כתובת המייל של הקבוצה עם (+subscribe), כך שזה יוצא למשל: name+subscribe@googlegroups.com
  לאחר מכן מקבל הנרשם מייל אוטומטי לאישור ההרשמה, אמנם ההודעה מגיעה עם קישור לאישור, אבל לא צריך להשתמש בו! (וזו טעות כמעט של כולם...), פשוט עושים 'השב' להודעת האישור ושולחים (אפילו ריק), ואז מקבלים הודעה אוטומטית שנרשמת בהצלחה!
  לאחר מכן בעיקרון אין צורך להיכנס לאתר של הקבוצה באינטרנט, במידה והיא מיועדת לרשימת תפוצה במייל כמו שאני עשיתי למשל...... אלא ברגע שרשומים בקבוצה מקבלים כבר עם כל המנויים את ההודעות של הנהלת הקבוצה.
  להסרה מהרשימה גם כן שולחים מייל (אפילו ריק, זו כתובת אוטומטית), לכתובת כמו של הרישום רק במקום +subscribe כותבים +unsubscribe, אבל זה גם מופיע בחתימה של כל הודעה שנשלחת מהקבוצה.
  בהצלחה!


 • @לוי אמר בGOOGLE GROUPS:

  @administrators @beri-zip @frize37 @משה-זוכמיר
  אני מנהל כמה רשימות תפוצה בגוגל גרופס! אם יודעים להגדיר את זה נכון בהגדרות הראשוניות, אז באמת צריך בהתחלה לשבת עם חיבור לא הכי מסונן..... (אני עשיתי את זה דרך שליטה מרחוק על מחשב של קרוב משפחה....) אבל ברגע שפתחת קבוצה אין שום בעיה לעשות הכל במייל בלבד!
  לשלוח הודעה לקבוצה שזו בעצם התפוצה ניתן דרך המייל (מכתובת עם הרשאות מתאימות) לכתובת המייל של הקבוצה כפי שהוגדרה בשעת ההקמה של הקבוצה.
  גם למצטרפים לקבוצה אין שום בעיה להצטרף על ידי מייל בלבד!, שולחים מייל לכתובת רישום אוטומטית שהיא בעצם כתובת המייל של הקבוצה עם (+subscribe), כך שזה יוצא למשל: name+subscribe@googlegroups.com
  לאחר מכן מקבל הנרשם מייל אוטומטי לאישור ההרשמה, אמנם ההודעה מגיעה עם קישור לאישור, אבל לא צריך להשתמש בו! (וזו טעות כמעט של כולם...), פשוט עושים 'השב' להודעת האישור ושולחים (אפילו ריק), ואז מקבלים הודעה אוטומטית שנרשמת בהצלחה!
  לאחר מכן בעיקרון אין צורך להיכנס לאתר של הקבוצה באינטרנט, במידה והיא מיועדת לרשימת תפוצה במייל כמו שאני עשיתי למשל...... אלא ברגע שרשומים בקבוצה מקבלים כבר עם כל המנויים את ההודעות של הנהלת הקבוצה.
  להסרה מהרשימה גם כן שולחים מייל (אפילו ריק, זו כתובת אוטומטית), לכתובת כמו של הרישום רק במקום +subscribe כותבים +unsubscribe, אבל זה גם מופיע בחתימה של כל הודעה שנשלחת מהקבוצה.
  בהצלחה!

  כדאי להכניס לויקי ב'בעיות ופתרונם'.


 • @למדן-וידען זה קשור לויקי? זה לא בעיות ופתרונן! זה סתם היכרות עם גוגל גרופס...... כמו שתאמר שצריך לכתוב שם איך להשתמש באיזו תוכנה שיש כאלו שלא מבינים אותה וחושבים שזו בעיה של הסינון......


 • @לוי
  סו"ס באינטרנט לא מסונן (רח"ל) לא צריך את ההדרכה הזאת כי לוחצים על הקישור וחסל.
  ולכן יש מקום להדרכה הזאת איך להסתדר עם גוגל גרופס גם באינטרנט המסונן.


 • @ליכט נכון! אבל לא קשור לנטפרי...... בל"נ בהזדמנות אסדר מדריך קצר לענין זה.....


 • @לוי
  אתה יודע מה ?! תכניס א"ז לפה, כבר יהיה מי שידאג להכניס את הקישור בנטפרנדס....
  (אגב, תודה על האתר המושקע והשימושי).


 • @ליכט אמר בGOOGLE GROUPS:

  @לוי
  אתה יודע מה ?! תכניס א"ז לפה, כבר יהיה מי שידאג להכניס את הקישור בנטפרנדס....
  (אגב, תודה על האתר המושקע והשימושי).

  בעזרת ה' אכניס מדריך לזה באתר שלי.......
  ובשמחה רבה! • @לוי אמר בGOOGLE GROUPS:

  בעזרת ה' אכניס מדריך לזה באתר שלי.......
  ובשמחה רבה!

  http://glatmail.co.il/איך-להצטרף-או-לצאת-מקבוצה-בגוגל-גרו/


 • @ליכט
  תודה כמובן גם ל @לוי
  כתוב ברור עם פיסוקים בין השורות.

  מה שמעניין האם מי שכן יש לו גישה לקבוצה יכול לראות את כל החברים בקבוצה?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: