Google Keep  • יש לי בעיה עם בדיקת תמונה מגוגל קיפ
    האם התמונות בגוגל קיפ נשלחות או יכולות להשלח לבדיקה ע"י סימון כל שהוא בהגדרות.


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: