הודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט • קורה כאשר פותחים אתר הוא נחסם ע"י הרובוט, לרוב תתבקשו לשלוח את פרטי החסימה על מנת לבדוק אם החסימה מוצדקת או שהרובוט טעה וזקוק לנזיפה.
  לאחרונה, יש הרבה משתמשים שנחסם להם הגוגל דרייב בגלל המצאות סרטים. יש קבוצות של 'מזכי הרבים' שמעלים את ה'מיטב' של הוליווד וגרורותיה על מנת להאיר את עיניהם של החרדים הפנאטים ה'חשוכים' שלא יודעים תרבות מה היא.

  רבינו @magicode העלה נקודה חשובה שמפריעה לו, אדם אשר נחסם לו הגוגל דרייב מתבקש לשלוח פרטי חסימה, ובתמימות הוא שולח את פרטי החסימה על מנת שיפתרו את הבעיה. אלא שאז מתברר שסיבת החסימה היא צפיה בסרטים (לפעמים ממשם גרועים). זה דבר שיכול לגרום לתחושה של חוסר נעימות או מבוכה גדולה מצד המשתמש שמרגיש שנטפרי נוזפת בו על מעשה שעשה.

  אילו היה שייך לענות תשובה לקונית בסגנון של 'הרובוט מצא שם מלל לא טוב', אי הנעימות היתה נחסכת, אלא שתגובה כזו לא תתקבל על ידי המשתמש שיטען שזה דרייב אישי שלו ואין שם שום דבר לא טוב, 'ברור שיש לכם בעיה ברובוט, תפתרו אותה (בבקשה/כבר [מחק את המיותר]!'.

  על כן באתי בשורות אלו ליידע את מי שנחסם לו הגוגל דרייב, ויודע שיש לו שם סרטים או שצפה בסרטים מגוגל דרייב אחר, סביר מאוד להניח, שזו סיבת החסימה.

  נ.ב.
  אמרתי אל ליבי להבין את מקור הפירצה של הסרטים, במקרים רבים סרטי תועבה של ממש. אצל הגברים, כפי הנראה לי מהניסיון, מקורו בצירוף של 'חבר רע' (ח"ו לא בחור רע, רק קצת 'פתוח' או מבית יותר 'פתוח') ומחשב בישיבה, מתחילים ב'מצווה' והסוף מי ישורנו.
  אצל הנשים זה מתחיל בכל אותם 'הקרנות' או בגילגול הלשון הקודם 'מופע אור קולי' בימי חול המועד בפיקוח ואישור נשות 'חינוך', שכל גדולי הרבנים יצאו נגדם בקול קורא לפני כעשור.
  ומתוך שהעם אשר בקרבו התאוו תאוה, הדבר מקרין על אחרים, וכך גדלה מעגל החשופים לתועבות ארץ מצרים.
  וביודעי ומכירי קאמינא, זוגות צעיר שעול החיים טרם הכביד עליהם, מבלים את לילותיהם בצפיה משותפת.

  גודר פרצות ישראל הוא יגדור את הפרצה הזאת מעלינו, לחיים טובים לברכה ולשלום. • @MacroShadow אמר בהודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט:

  לאחרונה, יש הרבה משתמשים שנחסם להם הגוגל דרייב בגלל המצאות סרטים.

  קישורים אלו נחסמים ע"י רובוט המלל, או בגלל שפורסמו לציבור ?
  (הרובוט חוסם כל קישור שיש בו סרט ?!) • @ליכט אמר בהודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט:

  @MacroShadow אמר בהודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט:

  לאחרונה, יש הרבה משתמשים שנחסם להם הגוגל דרייב בגלל המצאות סרטים.

  קישורים אלו נחסמים ע"י רובוט המלל, או בגלל שפורסמו לציבור ?
  (הרובוט חוסם כל קישור שיש בו סרט ?!)

  לא מדובר על קישורים שנחסמים אלא על הגוגל דרייב שנחסם. • @MacroShadow
  האאא, הבנתי.

  אז מה באמת בנ"א יכול לעשות במקרה כזה ?
  הוא נענש עם חסימת הדרייב לצמיתות ? • @ליכט אמר בהודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט:

  @MacroShadow
  האאא, הבנתי.

  אז מה באמת בנ"א יכול לעשות במקרה כזה ?
  הוא נענש עם חסימת הדרייב לצמיתות ?

  שיכנס דרך https://drive.google.com/ • @MacroShadow
  סליחה על הטרטור....
  יש עוד כתובת של דרייב ?! דרך איפה הוא כן נחסם ? • @ליכט אמר בהודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט:

  @MacroShadow
  סליחה על הטרטור....
  יש עוד כתובת של דרייב ?! דרך איפה הוא כן נחסם ?

  דרך המייל • @MacroShadow אמר בהודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט:

  קורה כאשר פותחים אתר הוא נחסם ע"י הרובוט, לרוב תתבקשו לשלוח את פרטי החסימה על מנת לבדוק אם החסימה מוצדקת או שהרובוט טעה וזקוק לנזיפה.
  לאחרונה, יש הרבה משתמשים שנחסם להם הגוגל דרייב בגלל המצאות סרטים. יש קבוצות של 'מזכי הרבים' שמעלים את ה'מיטב' של הוליווד וגרורותיה על מנת להאיר את עיניהם של החרדים הפנאטים ה'חשוכים' שלא יודעים תרבות מה היא.

  רבינו @magicode העלה נקודה חשובה שמפריעה לו, אדם אשר נחסם לו הגוגל דרייב מתבקש לשלוח פרטי חסימה, ובתמימות הוא שולח את פרטי החסימה על מנת שיפתרו את הבעיה. אלא שאז מתברר שסיבת החסימה היא צפיה בסרטים (לפעמים ממשם גרועים). זה דבר שיכול לגרום לתחושה של חוסר נעימות או מבוכה גדולה מצד המשתמש שמרגיש שנטפרי נוזפת בו על מעשה שעשה.

  אילו היה שייך לענות תשובה לקונית בסגנון של 'הרובוט מצא שם מלל לא טוב', אי הנעימות היתה נחסכת, אלא שתגובה כזו לא תתקבל על ידי המשתמש שיטען שזה דרייב אישי שלו ואין שם שום דבר לא טוב, 'ברור שיש לכם בעיה ברובוט, תפתרו אותה (בבקשה/כבר [מחק את המיותר]!'.

  על כן באתי בשורות אלו ליידע את מי שנחסם לו הגוגל דרייב, ויודע שיש לו שם סרטים או שצפה בסרטים מגוגל דרייב אחר, סביר מאוד להניח, שזו סיבת החסימה.

  נ.ב.
  אמרתי אל ליבי להבין את מקור הפירצה של הסרטים, במקרים רבים סרטי תועבה של ממש. אצל הגברים, כפי הנראה לי מהניסיון, מקורו בצירוף של 'חבר רע' (ח"ו לאבחור רע, רק קצת 'פתוח' או מבית יותר 'פתוח') ומחשב בישיבה, מתחילים ב'מצווה' ואומרים לו 'גמור'.
  אצל הנשים זה מתחיל בכל אותם 'הקרנות' או בגילגול הלשון הקודם 'מופע אור קולי' בימי חול המועד בפיקוח ואישור נשות 'חינוך', שכל גדולי הרבנים יצאו נגדם בקול קורה לפני כעשור.
  ומתוך שהעם אשר בקרבו התאוו תאוה, הדבר מקרין על אחרים, וכך גדלה מעגל החשופים לתועבות ארץ מצרים.
  וביודעי ומכירי קאמינא, זוגות צעיר שעול החיים טרם הכביד עליהם, מבלים את לילותיהם בצפיה משותפת.

  גודר פרצות ישראל הוא יגדור את הפרצה הזאת מעלינו, לחיים טובים לברכה ולשלום.

  ירבו חושבים כמותך בישראל. • @MacroShadow אמר בהודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט:

  @ליכט אמר בהודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט:

  @MacroShadow
  האאא, הבנתי.

  אז מה באמת בנ"א יכול לעשות במקרה כזה ?
  הוא נענש עם חסימת הדרייב לצמיתות ?

  שיכנס דרך https://drive.google.com/

  אז מה הועילו חכמים? למה דווקא דרך המייל זה נחסם? • אולי הוא מתכוון שהקובץ שנשלח דרך המייל בצורה של שיתוף בדרייב נחסם. • מסכימה עם כל מילה אבל רק שאלה אחת

  @MacroShadow אמר בהודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט:

  אצל הנשים זה מתחיל בכל אותם 'הקרנות' או בגילגול הלשון הקודם 'מופע אור קולי' בימי חול המועד בפיקוח ואישור נשות 'חינוך', שכל גדולי הרבנים יצאו נגדם בקול קורה לפני כעשור.

  כל גדולי הרבנים יצאו נגדם? אשמח לדעת מי, כי לא שמעתי על רב אחד כזה....
  לדעתי, אצל הנשים זה מגיע ממקום שלפעמים הרבה (בעיקר בחורות) חושבות שלהן מותר (כי מותר להם לראות נשים..) • @margalit אמר בהודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט:

  מסכימה עם כל מילה אבל רק שאלה אחת

  @MacroShadow אמר בהודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט:

  אצל הנשים זה מתחיל בכל אותם 'הקרנות' או בגילגול הלשון הקודם 'מופע אור קולי' בימי חול המועד בפיקוח ואישור נשות 'חינוך', שכל גדולי הרבנים יצאו נגדם בקול קורה לפני כעשור.

  כל גדולי הרבנים יצאו נגדם? אשמח לדעת מי, כי לא שמעתי על רב אחד כזה....
  לדעתי, אצל הנשים זה מגיע ממקום שלפעמים הרבה (בעיקר בחורות) חושבות שלהן מותר (כי מותר להם לראות נשים..)

  קשה לי להאמין שיש אדם שחי במדינתנו הקטנטונת שבמהלך העשור האחרון לא ראה את הפאשקווילים האלו המופצים לקראת כל חג.
  וכדי שלא יוכלו לומר לא ידעתי, כיתתי רגלי למקום נידח שם תדירות תחלופת המודעות נמוכה יחסים וצילמתי לכם, אבן מקיר תזעק...
  אגב, זהו רק אחד מהמכתבים בפורסמו בנושא, בארכיוני הפאשקווילים ניתן למצוא את כל השאר.

  1(1).png

  ולקינוח, מחאת העדה החרדית הספרדית מחול המועד האחרון

  מחאת העדה החרדית הספרדית • @MacroShadow
  אני מבין שהנושא רק בקישור ציבורי. • @קלוגר אתה מבין לא טוב. תקרא שוב את נוסח המכתב. • @MacroShadow
  אתה רוצה לומר שיש הגבלה מה אדם יכול להחזיק בדרייב הפרטי שלו? • @MacroShadow אמר בהודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט:

  קשה לי להאמין שיש אדם שחי במדינתנו הקטנטונת שבמהלך העשור האחרון לא ראה את הפאשקווילים האלו המופצים לקראת כל חג.

  תתפלא אבל כנראה שבאשדוד אין אותם והם נמצאים רק בירושלים

  וכדי שלא יוכלו לומר לא ידעתי, כיתתי רגלי למקום נידח שם תדירות תחלופת המודעות נמוכה יחסים וצילמתי לכם, אבן מקיר תזעק...
  אגב, זהו רק אחד מהמכתבים בפורסמו בנושא, בארכיוני הפאשקווילים ניתן למצוא את כל השאר.

  ולקינוח, מחאת העדה החרדית הספרדית מחול המועד האחרון

  במודעה הראשונה חבל אבל לא רואים למטה מי חתום- הייתי שמחה לדעת!

  לגבי מחאת העדה החרדית- הם כתבו את זה בשם עצמם? למה לא הזכירו מי הם אותם רבותינו שהם כתבו?

  בכל אופן יש רבנים שכן מתירים את ההקרנות האלו (עדיין אני לא יודעת על מישהו שאוסר- לא הצלחתי להבין מהמודעה), אבל זה לא כ"כ משנה כל אחד יישאל את הרב שלו ויעשה מה שהוא אומר לו!
  להגיד שמההקרנות האלו מגיעים לסרטים בעייתיים? זה אמירה בעייתית!! • @קלוגר אמר בהודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט:

  @MacroShadow
  אתה רוצה לומר שיש הגבלה מה אדם יכול להחזיק בדרייב הפרטי שלו?

  כמו שיש הגבלה מה האדם יראה באינטרנט!! מה ההבדל?
  מי שרוצה לראות סרטים, למה הוא בנטפרי?? • @margalit מקוה שזה ברור יותר
  alt text • @MacroShadow לא הבנתי מהבחינה המעשית מה זה עושה, מי שיש לו סרטים או שהרובוט חושב שיש לו בעיות בדרייב הדרייב נחסם לו דרך המייל ויכול להכנס רק דרך הכתובת הישירה? • @לחיל-אומר אמר בהודעה ואזהרה אודות 'פרטי חסימה' של הרובוט:

  @MacroShadow לא הבנתי מהבחינה המעשית מה זה עושה, מי שיש לו סרטים או שהרובוט חושב שיש לו בעיות בדרייב הדרייב נחסם לו דרך המייל ויכול להכנס רק דרך הכתובת הישירה?

  כלומר , מה הועילו חכמים בתקנתם ?!


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: