מנגנון השהיה בהגדרות הסינון • כידוע יש בנטפרי מנגנון נפלא שמאפשר הגדרות סינון מותאמות לכל משתמש ולכל זמן
  אלא שהקלות הרבה בה ניתן לשנות את ההגדרות גורמת לכך שאין הרבה משמעות בהגדרות הסינון כיוון שאפשר לשנותם בכל רגע. בשל כך אנשי נט פרי נתנו שלשה פתרונות. אלא שלכל אחד מהם מעלות וחסרונות

  1. חסימה ע"י קוד המעלה בכך היא שזה נותן ליודע הקוד שליטה מלאה בהגדרות הסינון וכך הוא יכול לקבוע לכל המשתמשים באותה הרשת (לדוג' בני משפחתו) בלי שיש להם את היכולת לשנות את ההגדרות החיסרון בזה הוא שליודע הקוד אין שום מניעה לשנות את ההגדרות לעצמו
  2. השתייכות לקהילה המעלה בכך היא שזה מהלך בלתי הפיך החיסרון הוא חוסר הגמישות במקרה והשתנו צרכי המשתמש וכן עמימות הנהלים של כל קהילה כך שהמשתמש לא יודע איזה אתרים יהיו פתוחים ואיזה לא
  3. קהילת נט פרי אישי בקהילה זו המשתמש הוא זה שקובע בתחילה איזה אתרים/תגיות יהיו פתוחים ואיזה לא ולאחר מכן מוסר את השליטה למערכת הפניות של נט פרי כך שרק הם יכלו לבצע שינויים בהגדרות הסינון המעלה בזה היא שהמשתמש הוא זה שקובע את הגדרות הסינון לפי צרכיו וכן הגמישות היחסית אף לאחר קביעת ההגדרות החיסרון בזה הוא העמסה על מערכת הפניות וכן בזבוז הנקודות למשתמש
   לכן חשבתי על אפשרות רביעית והיא שכל שינוי בהגדרות הסינון יושהה למשך זמן מסוים (לדוג' שלש שעות) וכך מצד אחד תתאפשר גמישות יחסית ומצד שני לא יתאפשר שינוי בהחלטה של רגע


 • @י-ב אמר במנגנון השהיה בהגדרות הסינון:

  1. חסימה ע"י קוד המעלה בכך היא שזה נותן ליודע הקוד שליטה מלאה בהגדרות הסינון וכך הוא יכול לקבוע לכל המשתמשים באותה הרשת (לדוג' בני משפחתו) בלי שיש להם את היכולת לשנות את ההגדרות החיסרון בזה הוא שליודע הקוד אין שום מניעה לשנות את ההגדרות לעצמו

  מבלי לחוות דעה על עצם הרעיון עליו נסוב הפוסט.
  רק רציתי להוסיף רעיון (שכבר דובר בעבר) לחזק את החסימה הנ"ל (ע"י קוד), והוא לפצל את הקוד, דהיינו שבנ"א יודע חצי קוד ובנ"א אחר יודע את החצי השני, כך שאי אפשר לשנות כלום מבלעדי נוכחות 2 האנשים.
  זה כמובן מסרבל מאוד, וזוהי מעלתו וחסרונו....


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: