אייפד גירסה IOS 13.1 . לא יודע להתקין תעודת אבטחה של נטפרי .

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: